Галерия "Занаяти" :


Администраторски панел
Нова публикация | Всички публикации | Коментари | Оформление

ПЛЕНЕР ПО ГРЪНЧАРСТВО 2016Г

          Галерия ЗАНАЯТИ
представя  творбите на майсторите
Даниела Горалова, Росица Занкова,
Десислава Владовска, Николай Йовков,
Ивайло Господинов и Валентин Димитров
изработени на 
„ПЛЕНЕР ПО ГРЪНЧАРСТВО 2016 г.”Николай Йовков

Ивайло Господинов 

Десислава Владовска

Даниела Горалова

Валентин Димитров

Росица Занкова